Deel:

Festival of Lessons & Carols door Schola Liturgica in de Dorpskerk Huizum - Leeuwarden - 15 december 2017 - 17:00 uur

© 5a0bee8789c5e.jpg

Festival of Lessons and Carols door Schola Liturgica in de serie ´Muziek+´ van de Dorpskerk Huizum. Een Festival of Lessons and Carols naar het voorbeeld van de Engelse festivals.

De dienst is vooral bekend geworden door het koor van King’s College in Cambridge, maar in heel Engeland worden in de adventstijd dergelijke festivaldiensten gehouden in kathedralen of kerken. In Engeland is het meer regel dan uitzondering dat koren een belangrijk onderdeel van de dienst voor hun rekening nemen. In de afwisseling van gebeden, lezingen, samenzang en koorzang mag iedereen in de kerk zijn of haar bijdrage leveren.

De Stichting Schola Liturgica is gespecialiseerd in Anglicaanse kerkmuziek en verzorgt in heel Nederland diensten in de Engelse traditie.

Artistiek leiders van Schola Liturgica zijn Geke Bruining-Visser en Sjouke Bruining.

De concerten/optredens in de serie ´Muziek+´ zijn gratis toegankelijk.

Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Details van dit evenement

Evenement: 1 uur | Kosten: Gratis
Locatie: Dorpskerk Huizum | Dorp 67 | 8934BS Leeuwarden
Organisatie: Plaatselijke Commissie Dorpskerk Huizum | 06-18694821 | nieuwsdorpskerkhuizum@gmail.com | Website

ToeristenkaartFryslân

Hieronder ziet u de ToeristenkaartFryslân. Deze kaart zoomt automatisch in op de plaats waar bovenstaand evenement plaatsvindt. ToeristenkaartFryslân biedt u aanvullende cultuurhistorische informatie over de betreffende plaats en de omgeving. Wilt u de ToeristenkaartFryslân in uw eigen website opnemen neem dan contact op met DeeEnAa via info@deeenaa.nl.