Welkom op de nieuwe FrieslandAgenda

Deel:


Zondag 2 oktober 2022 , 15.30 uur 

Concert door het Colori Ensemble in  De Groate Kerk van St.-Jacobiparochie.

Colori Ensemble

             

Het Colori Ensemble in triobezetting bestaat uit Rianne Jongsma (fluit, piccolo, altfluit), Wilma Jongsma (hobo, althobo) en Arjan Jongsma (marimba). Het ensemble was regelmatig op Radio 4 te beluisteren en gaf o.a. concerten in de Kleine Zaal van het Concertgebouw, 

de Nieuwe Kerk Den Haag en op het Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog. In 2015, 2019 en 2022 kwamen voor het label Aliud Records respectievelijk de cd’s Colori miti, Evasio en Spectrum tot stand in samenwerking met het Frysk Muzyk Argyf. Individueel wonnen de ensembleleden prestigieuze prijzen op het Prinses Christina Concours en het Nationaal Concours van Stichting Jong Muziektalent Nederland. Het repertoire bestaat uit arrangementen van klassieke meesterwerken en originele composities.

De Fransman Maurice Ravel en de Tsjech Antonin Dvorak zijn grote componisten die tot de verbeelding spreken, reden waarom het Colori Ensemble de Sonatine en de Humoresques laat horen in eigen arrangementen voor fluit, (alt)hobo en marimba. Volslagen onbekend, maar niet minder tot de verbeelding sprekend, is de Zwitser Pierre Bélier. Vanuit grote affiniteit met het werk van deze componist maakte Fries om utens Peter Visser een bewerking van Béliers pianotrio voor fluit, hobo en marimba. Van diezelfde Peter Visser op het programma zijn Fantasie voor fluit en marimba uit 2016, geschreven in eigentijds, maar toegankelijk idioom en opgedragen aan Rianne en Arjan Jongsma. Ben-Haim laat in zijn Three Songs without Words een murmelende en weemoedig klagende oriëntaalse verteller horen, in dit geval vertolkt door Wilma Jongsma op althobo. De Variations on Japanese Children’s Songs van marimba-legende Keiko Abe klinken minder onschuldig dan de titel suggereert. Arjan Jongsma etaleert op zijn marimba met volle overtuiging deze schijnbare tegenstelling. 

Entree € 15,- 

Kaartverkoop aan de zaal of reserveren ( tot drie uur vóór aanvang) via

reserveringen@groatekerk.nl of T 0518-491792

Voor verder info: Oeds JongsmaManagement  Colori Ensemble

0512-383389 en 06-43181689  E coloriensemble@gmail.com

www.coloriensemble.com

De Friese Waterlinie is een verdedigingslinie die van Kuinre (aan de voormalige Zuiderzee), door beekdalen van de rivieren Linde en de Tjonger (Zuidoost-Friesland), richting Frieschepalen loopt. De linie, ooit opgericht om de Spanjaarden tegen te houden, beschermde Friesland in het Rampjaar 1672/73 tegen de Münsterse bisschop Bernhard von Galen en zijn Franse hulptroepen toen het gebied onder water werd gezet. De linie is eind vorige eeuw deels hersteld door een aantal voormalige schansen weer zichtbaar te maken in het landschap. Langs de linie zijn wandel-, fiets- en autoroutes uitgezet.   Meindert Schroor (Harlingen, 1955), studeerde sociale geografie aan de RU Groningen (1972-1979). Hij is tegenwoordig zelfstandig sociaalgeografisch en historisch onderzoeker in Leeuwarden en tegelijk portefeuillehouder van de cultuurhistorie van de Waddenacademie. Schroor publiceerde sinds 1976 veel populair-wetenschappelijke boeken en artikelen, vooral over het landschap, de waterstaat, de cartografie, de economie, de demografie en over de geschiedenis van steden in Fryslân en Groningen. Verscheidene publicaties van Schroor hebben een prijs gewonnen.   Samen met zijn vrouw Klazien Schroor-Dijkstra heeft Schroor in Leeuwarden een eigen geografisch- en historisch onderzoeksbureau, Varenius.   Deze lezing wordt gehouden in het kader van de jaarlijkse Maand van de Geschiedenis. In 2022 staat het thema Wat een ramp! centraal.   De lezing is gratis bij te wonen. Wel vragen we je een kaartje te reserveren in verband met de zaalcapaciteit.

De ‘Slauerhoff Lezing’ door prof. Kees Schuyt  en een eenmalig optreden van tenor Albert Bonnema Cultuurpodium Dorpskerk Huizum, Leeuwarden,  donderdag 6 oktober 2022, om 20.00 uur  

In de Dorpskerk Huizum wordt jaarlijks door een Nederlandse prominent de Slauerhoff Lezing gehouden. Dat gebeurt steeds rond diens sterfdatum. Op 6 oktober 2022 wordt de Slauerhoff Lezing verzorgd door prof. dr. mr. C.J.M. (Kees) Schuyt. Kees Schuyt is socioloog en jurist. Hij was hoogleraar (Rechts)sociologie aan de universiteiten van Nijmegen, Leiden en Amsterdam. Schuyt, die sinds kort in Leeuwarden woont, kreeg ook nationale bekendheid als lid van de Raad van State en als opiniemaker. Vooral begrippen als rechtsstaat en tolerantie gaan hem erg aan het hart.  De titel van zijn lezing luidt: 'Slauerhoffs leven en hedendaagse (on)verdraagzaamheid'.  Ook staat hij stil bij belangrijke denkers over het belang van tolerantie zoals Coornhert, Bayle en Voltaire. Daartoe behoort ook een ten onrechte in vergetelheid geraakte Fries: Agge van Albada (1525-1587). Deze Friese jurist en diplomaat was de inspirator van de veelzijdige geleerde Dirck Coornhert. Van Albada was een vroege voorstander van tolerantie en zijn tijd daarmee ver vooruit! Daarnaast gaat Kees Schuyt  in op een heel actuele vraag: verdraagt de meerderheid anno nu wel minderheden en verdragen minderheden de wettelijke meerderheid voldoende?  In het najaar zal zijn nieuwe boek “Begrensde Tolerantie” verschijnen bij Uitgeverij Boom, Amsterdam  

Na de pauze zorgt de bekende Friese tenor Albert Bonnema voor een primeur: hij brengt samen met pianist Andrew Wise een muzikale ode aan Jan Slauerhoff. Het gaat om liederen op tekst van Jan Slauerhoff, gecomponeerd door Wim Franken. Daarnaast schrijft Andrew Wise twee nieuwe composities op tekst van de grote in Leeuwarden geboren dichter. Albert Bonnema (geboren in Tzummarum, momenteel artistiek leider van de Haarlemse Opera) studeerde aan het Sweelinck Conservatorium en heeft als operazanger een rijke carrière achter de rug met optredens in diverse Duitse operahuizen zoals de Deutsche Oper in Berlijn maar ook in Dublin, Rome, Tel Aviv, Tokio, Sydney, San Francisco en tal van andere steden. De Dorpskerk Huizum is dan ook verguld met zijn 'Slauerhoffprimeur' in het oudste monument van Leeuwarden.  

Reserveer op tijd want de kerk loopt wegens beide optredens vast vol!  Dankzij subsidie voor het programma na de pauze kon de toegangsprijs voor het veelzijdige programma laag worden gehouden.   

De toegangsprijs is € 6,00. Toegangskaarten kunnen vooraf digitaal worden aangeschaft via het Ticketkantoor: https://www.ticketkantoor.nl/shop/keesschuyt .  

Gratis parkeren is mogelijk op het terrein tegenover Intratuin (zuidzijde Tijnjedijk).   

Inlichtingen: Peter de Haan, tel. 06-11592427.  E-mail: dorpskerkhuizum@gmail.com . Ook informatie op https://www.dorpskerkhuizum.nl  

Orgelconcert door Ulbe Tjallingiimet zang van Vronie de Vreeze, sopraanCultuurpodium Dorpskerk Huizum, Leeuwarden,vrijdag 7 oktober 2021 van 17.00 tot 18.00 uur.Na de restauratie van het orgel in de Dorpskerk Huizum, eind 2015, zijn er al vaak orgelconcerten geweest op een vrijdagnamiddag van 5 tot 6 uur. Vrijdag 7 oktober 2022 is er ook weer een orgelconcert. Dan is Ulbe Tjallingii (opnieuw) de organist die u de prachtige klanken van ons fraai gerestaureerde orgel wil laten horen.Het huidige orgel is niet het eerste. Het is bekend dat de kerk al in de zestiende eeuw een orgel had. Rond 1660 werd het gerepareerd door Willem Meynerts uit Berlikum. In 1727 vindt een vernieuwing plaats door Christian Müller. In 1849 leverden de orgelmakers L. van Dam & Zn. een nieuw orgel, maar zij gebruikten daarin een deel van het oude pijpwerk. Dit orgel onderging in de twintigste eeuw enige wijzigingen. De laatste daarvan werd gerealiseerd in 1954-1956, door Bakker & Timmenga uit Leeuwarden. Deze firma heeft het orgel in 2015 opnieuw gerestaureerd.

Aan dit concert wordt meegewerkt door de sopraan Vronie de Vreeze.U bent van harte welkom voor de mooie klanken van orgel en zang , onder het genot van een kop koffie of thee à € 2,00. De orgelconcerten zijn gratis toegankelijk, maar een vrijwillige bijdrage voor de musici wordt zeer op prijs gesteld.

Kom op tijd, dan kunt u een mooie plek uitzoeken!

Gratis parkeren is mogelijk op het terrein tegenover Intratuin (zuidzijde Tijnjedijk).

Concert van het Ensemble Rossignol, in de serie 'Muziek+' van Cultuurpodium Dorpskerk Huizum, Leeuwarden,vrijdag 21 oktober 2022 van 17.00 tot 18.00 uurHet Ensemble Rossignol bestaat uit Alice Gort-Switynk, (klassiek zang / sopraan en blokfluiten) en Elly van Munster, (chitarronne en romantisch gitaar).

Het Ensemble Rossignol dankt haar naam aan het eerste concert wat zij gaven, met als thema: de virtuoze zang van het Engels Nachtegaeltje. Hun virtuositeit, verfijnde, speelse, inspirerende en muzikale spel doen denken aan de zang van de nachtegaal. Ensemble Rossignol treedt sinds 1998 regelmatig op door heel Nederland, met zeer gevarieerde concertprogramma’s. Zij brachten al vier CD’s uit.

Alice Gort-Switynk is werkzaam als docerend en uitvoerend musicus blokfluit en klassiek zang. Zij studeerde blokfluit aan het Conservatorium in Enschede bij Marjolijn van Roon en deed eindexamen in 1996 (DM) en 1999 (UM). Tegelijkertijd studeerde zij muziektherapie en haalde haar diploma in 1998. Later studeerde zij klassiek zang bij Caroline Stam en Francine van der Heijden en behaalde in 2016 haar Bachelor of Music bij de Vakopleiding Muziek (SNVM) in Amsterdam. 

Elly van Munster studeerde aanvankelijk klassiek gitaar bij Stanley Noordpool aan het Brabants Conservatorium. Vervolgens  haalde zij haar doctoraal Spaans aan de Universiteit van Utrecht. Uiteindelijk belandde zij toch weer in de muziek en deed in 1994 Staatsexamen luit. Behalve als solist treedt zij regelmatig op als begeleider van zangers en instrumentalisten en als continuospeler in ensembles (luit en chitarrone). Zij speelt regelmatig in barokopera’s in Nederland en in Frankrijk, steeds onder leiding van Frédérique Chauvet (Barokopera Amsterdam).

Hoewel de concerten in de serie 'Muziek+' gratis toegankelijk zijn wordt een vrijwillige bijdrage voor de musici zeer op prijs gesteld. Kom op tijd, dan kunt u een mooie plek uitzoeken!

Gratis parkeren is mogelijk op het terrein tegenover Intratuin (zuidzijde Tijnjedijk).

De samenwerking tussen Ronald Slager, de vaste dirigent van het Fries Kamerorkest en de in Londen woonachtige Zuid-Afrikaanse pianist en auteur Nico de Villiers in een aantal projecten, heeft ertoe geleid dat beiden het initiatief namen voor een samenwerking tussen het FKO en de LCS. Dit heeft er toe geleid dat ruim drie jaar geleden de toenmalige voorzitter van het FKO, Herman Leusman en Ronald Slager het initiatief namen voor een orkestreis naar Londen. Via Nico werd contact gelegd met het bestuur van de Lewisham Choral Society. Aan beide zijden van het Kanaal was men enthousiast over het idee om als koor en orkest samen te werken en gezamenlijk twee concerten te organiseren, nl. één in Londen en één in Leeuwarden. De Corona-pandemie heeft de uitwerking van de plannen aanzienlijk vertraagd, maar gelukkig is het optimisme en vertrouwen gebleven en zijn plannen gemaakt voor het najaar van 2022. Het enthousiasme voor deze samenwerking is in ieder geval bij het FKO en de LCS al die tijd onverminderd gebleven.

 

In deze samenwerking zullen zij het beroemde "MISSA IN ANGUSTIIS" (de Nelson Mis) van Joseph Haydn ten gehore brengen. Met medewerking van een aantal bijzonder getalenteerde solisten uit Nederland:

Melissa van Voorst, sopraan

Karina Kambulova, alt

 

Theodor Uggla, tenor

Michal Karski, bas

 

Vooraf aan het grote werk van deze avond zal het Fries Kamerorkest de Ouverture uit "Die Zauberflöte" van W.A. Mozart en "De Onvoltooide" (Symfonie Nr 8) van F. Schubert spelen als opwarmer voor het publiek.

 

Het concert is een herhaling van het concert dat het Fries Kamerorkest en  de Lewisham Choral Society begin oktober gaven in de beroemde concertzaal van Blackheath Hall te Londen.