Welkom op de nieuwe FrieslandAgenda

Deel:


Fierljeppen, het wordt tegenwoordig veel gedaan als teambuilding, maar in Friesland doen ze het al eeuwen. Vooral boeren, om zich makkelijk door de landerijen te bewegen die veelal door sloten en slootjes van elkaar worden gescheiden. Zodat de koeien niet naar het land van de concurrent overlopen.

Het schijnt dat op 24 augustus 1767 de eerste officiële fierljepwedstrijd gehouden is in het dorpje Baard. Of het toen ook al fierljeppen genoemd werd is trouwens niet bekend.

Hoe dan ook, boeren gebruiken de polsstok niet meer voor hun boerenwerk, maar de sport is sinds 1767 niet meer verdwenen en alleen maar gegroeid. Jaarlijks worden nu tientallen wedstrijden georganiseerd. Gesprongen wordt van een houten springschans. Sloten en slootjes zijn verruild voor serieuze waterpartijen van soms wel 20 meter breed. Polsstokken zijn uitgegroeid tot enorme lengtes van soms wel twaalf en een halve meter, dit is ook de maximale lengte volgens de voorschriften. Deelnemers, zowel dames als heren, springen tot wel 20 meter ver. Om blessures te voorkomen wordt gelandt in een  zorgvuldig aangeharkt zandbed.

Het fierljeprecord staat op een kleine 22 meter. 21.68 meter om precies te zijn. Het staat sinds 11 augustus 2019 op naam van Nard Brandsma. Op de foto ziet u de toen onttroonde recordhouder Bart Helmholt.

De belangrijkste wedstrijdlocaties in Friesland zijn in de dorpen Winsum, It Heidenskip, Burgum, Buitenpost en de Friese stad IJlst.

Iedere fierljepwedstrijd is een genot om bij te wonen. Niet alleen vanwege het spektakel zelf maar ook omdat je voelt dat je deel uitmaakt van een lange traditie, eentje die teruggaat tot 1767.

Voor een compleet overzicht van de wedstrijddagen en tijden gaat u naar de website van de Frysk Ljeppers Boun (bond van Friese Fierljeppers).

Zomertentoonstelling van 18 juni tot en met 3 september, elke zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur, in De Groate Kerk van St.-Jacobiparochie. Entree gratis.

Dak Gebint Verhaal – 11 Friese kerken 

In het novembernummer van 2021 maakten we er al melding van: in samenwerking met Stichting Alde Fryske Tsjerken belichten kunstschilder Hendrik Elings, fotograaf Baukje Venema en schrijver Eddy van der Noord elf kerken van de stichting van een heel andere kant. Het bijzondere project wordt op 12 juni in de Groate kerk van Sint Jacobiparochie gepresenteerd, dit met een prachtig in linnen uitgevoerd boek en een bijzondere expositie. Maar dat is nog niet alles …

Expositie en veiling

De expositie in de Groate Kerk is te zien op de zaterdagmiddagen van 13.00 uur tot 16.00 uur met ingang van 18 juni tot en met 3 september. Alle kunstwerken uit het boek (schilderijen en foto’s) worden er geëxposeerd, de toegang is gratis. Op zondagmiddag 4 september is om 15.00 uur de feestelijke slotbijeenkomst, waarbij iedereen van harte welkom is. Onderdeel van deze middag is een veiling van de kunstwerken, waarbij een deel van de opbrengst naar de stichting gaat. Kunstkenner, dichter en verhalenverteller Henk Dillerop zal fungeren als veilingmeester. Meer informatie over het hoe en wat van de veiling staat in een flyer die via de deelnemende kerken zal worden verspreid. Ook zal er via de site van de stichting melding van worden gemaakt. 

Lezingen in de elf kerken

De kunst komt naar u toe! De elf kerken krijgen in deze zomer bezoek van de drie kunstenaars. In alle deelnemende kerken zullen de schilderijen, foto’s en verhalen worden meegebracht en zullen de kunstenaars erover vertellen. Wat heeft Hendrik ertoe gebracht de kerk van bovenaf te schilderen, hoe heeft Baukje in het ‘donkere oerbos van de gebinten’ haar foto’s kunnen maken, welk bijzonder verhaal heeft Eddy over elke kerk verteld? De minilezingen worden georganiseerd in samenwerking met de Plaatselijke Commissies. Het zijn niet alleen kunstzinnige en informatieve lezingen, maar ook gezellige, die gepaard gaan met koffie, een glaasje wijn en een hapje. U bent van harte welkom!

Het routeschema van de tour: 26 juni (11.00 Wetsens en 15.00 Sibrandahûs ), 10 juli (11.00 Bornwird en 15.00 Holwerd), 24 juli (11.00 Haskerdijken  en 15.00 Goingarijp), 7 augustus (11.00 Katlijk en 15.00 Buitenpost), 21 augustus (11.00 Cornjum en 15.00 Sint Annaparochie) en 4 september 15.00 Sint Jacobiparochie

'Tsjerkepaad' en de expositie 'Onderweg naar Arcadia' van David van Kampenin de Dorpskerk Huizum, Leeuwarden,van 2 juli tot en met 10 september 2022, elke zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur.

De Dorpskerk Huizum is ook dit jaar weer open voor 'Tsjerkepaad'. Er is dan ook weer een interessante expositie. Op de vermelde zaterdagmiddagen bent u als bezoeker van onze oude - maar zeer fraaie kerk - van harte welkom.

Deze zomer exposeert de beeldend kunstenaar David van Kampen in de Dorpskerk. De opening van de expositie zal - tegelijk met de start van 'Tsjerkepaad 2022' - op 2 juli 2022 plaatsvinden.David van Kampen werd geboren in Leeuwarden. Aan de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam volgde hij de opleidingen tot beeldhouwer en tot kunstschilder.In Leeuwarden kennen we van hem het beeld van de handen klappende veehouders.Niet minder bekend werd hij met het beeld De Tuinder bij de Huizumer brug. In vele van zijn schilderijen is de beeldhouwer te vinden. Denk bijv. aan de schilderijen die hij maakte van het Wad, alle met reliëf.Dit zijn de schilderijen waarmee hij veel bekendheid kreeg. Maar er zijn ook andere.Geraakt door alle ellende in Midden-Europa in de jaren negentig maakte hij werken die niet bekend raakten. Ze werden zelfs nog nooit geëxposeerd.Maar nu zich helaas dezelfde ellende voordoet is het tijd de werken alsnog te exposeren.De titel " Onderweg naar Arcadia" spreekt voor zich. Indrukwekkende beelden van vluchtelingen.

De expositie 'Onderweg naar Arcardia’ wordt mede mogelijk gemaakt door FGD Assurantiën. De toegang is gratis. U bent van harte welkom.Gratis parkeren is mogelijk op het terrein tegenover Intratuin (zuidzijde Tijnjedijk).  Inlichtingen:  dorpskerkhuizum@gmail.com .  Meer informatie op:  https://www.dorpskerkhuizum.nl en https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum

Poëzie-manifestatie  ‘Bomen over bomen’,

op het kerkhof bij de Dorpskerk Huizum, Leeuwarden,zaterdag 9 juli 2022 om 14.00 uur 

Een bijzonder evenement van het cultuurproject ‘StadsOASE HUIZUM’ dat past bij het programma van ‘ARCADIA 2022’.

Bomen dienen als metafoor voor de natuur in het algemeen. Hierop speelt cultuurpodium Dorpskerk Huizum met een middag vol poëzie en muziek. De ludieke actie om de zeer getalenteerde Veghelse stadsdichter Rick Terwindt tijdelijk Leeuwarden toe te wijzen zorgde voor reuring in de media. Wel, hij komt nu voor het eerst naar de stad! Peter de Haan interviewt cultuur-wethouder Hein Kuiken. Deze zal ook de z.i. mooiste boomgedichten van Nederland voordragen. Naast Atze van Wieren en Rienk Kruiderink zullen de zeven dichters van het collectief ‘Maandagdichters’ optreden. Zij laten voor bezoekers een leaflet met gedichten achter. De voordrachten worden afgewisseld met klassieke muzikale intermezzi door Rolf Gerssen en Herman Leusman (hobo en fagot). Ondanks het veelzijdige programma is de bijeenkomst van 14.00 tot 16.00 uur gratis toegankelijk. De setting op het kerkhof maakt van deze manifestatie bij het oudste monument van Leeuwarden een unieke bij Arcadia passende belevenis. Cultuur en natuurbewustzijn gaan hier samen.

De toegang is gratis. 

Gratis parkeren is mogelijk op het terrein tegenover Intratuin (zuidzijde Tijnjedijk).  

Inlichtingen: Peter de Haan, tel. 06-11592427. E-mail: dorpskerkhuizum@gmail.com . 

Ook informatie op:  https://www.dorpskerkhuizum.nl en https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum . 

Lezing over dr. Jacob Botke door Harry Wijnandts, op het kerkhof bij de Dorpskerk Huizum, Leeuwarden,  zaterdag 16 juli 2022, om 15.00 uur

Een bijzonder evenement van het cultuurproject ‘StadsOASE HUIZUM’ dat past bij het programma van ‘ARCADIA 2022’.Harry Wijnandts, oud-directeur van het Natuurmuseum Fryslân, zal op 16 juli a.s. op het kerkhof (bij regen in de kerk) een lezing houden over dr. Jacob Botke (1877 – 1939). Botke was bioloog en hij was mede-oprichter van it Fryske Gea en schreef exact 100 jaar geleden het toenmalige, meermaals herdrukte standaardwerk ‘Fen Fryslâns Groun’. In Huizum bevindt zich ook de Jacob Botkeweg. Een extra reden om deze bioloog (tevens bedenker van het begrip stinzenplant) tijdens Arcadia te eren is dat hij op 15 december 1877 in Huizum geboren is. En, vanuit de gemeentelijke begraafplaats gezien, zo dicht mogelijk bij de Dorpskerk Huizum begraven ligt. Wijnandts behandelt ook de vraag hoe Botke over de toekomst van het huidige landschap zou hebben gedacht.

Aansluitend aan de lezing door Harry Wijnandts zal Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea, ook het één en ander vertellen over dr. Jacob Botke.Na de bijeenkomst zal in aanwezigheid van een of meer nazaten een bloemenhulde worden gebracht bij dr. Botke’s graf.

De toegang is gratis. 

Gratis parkeren is mogelijk op het terrein tegenover Intratuin (zuidzijde Tijnjedijk).  

Inlichtingen: Peter de Haan, tel. 06-11592427. E-mail: dorpskerkhuizum@gmail.com . 

Ook informatie op:  https://www.dorpskerkhuizum.nl en https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum . 

Verhalenproject ‘Uitgesteld Geluk’

op het kerkhof bij de Dorpskerk Huizum, Leeuwarden,

zaterdag 23 juli 2022, om 15.30 uur

Een bijzonder evenement van het cultuurproject ‘StadsOASE HUIZUM’ dat past bij het programma van ‘ARCADIA 2022’.Op 23 juli 2022, om 15.30 uur,  is een verhaal van het verhalenproject ‘Uitgesteld Geluk’ van Leeuwarden UNESCO City of Literature te beluisteren.

Ate de Jong  leest dan het verhaal ‘Verzoening met een stad’ van Gerbrand Bakker voor.Alle honderd dagen van cultureel programma Arcadia zorgt Leeuwarden UNESCO City of Literature met ‘Uitgesteld Geluk’ voor een nieuw, live voorgelezen verhaal op steeds een andere, paradijselijke plek in Fryslân. De rode draad: de zoektocht naar schoonheid tijdens en na de pandemie. 

Wat geeft ons moed, welke zaadjes planten we voor de toekomst? Honderd auteurs uit binnen- en buitenland schreven er een nieuw, kort verhaal over. Vijftien professionele vertellers lezen deze verhalen voor. In de tuin bij de Friezen thuis, op volkstuincomplexen, in tuinen van staten en stinzen en in pluk- en theetuinen. En zelfs op het kerkhof van Huizum. Verhalen in het Nederlands, in het Frysk of in het Engels.

Inspiratiebron is het veertiende-eeuwse meesterwerk van de Italiaanse dichter en geleerde Boccaccio: de Decamerone. Een verzameling van honderd verhalen, in tien dagen verteld door tien jonge mensen, op de vlucht voor de pest. 

Net als toen vertellen we elkaar ook nu verhalen om de tijd door te komen, om elkaar te vermaken, om te reflecteren op de ellende. Maar ook – en vooral – om weer een beetje schoonheid en geluk te vinden. 

Het programma duurt ongeveer een uur. De toegang is gratis en je hoeft je niet aan te melden. Neem zelf een tuinstoeltje mee. Meer info vind je op www.uitgesteldgeluk.nl.

Campagnefoto: Mirjan van der Meer.

Gratis parkeren is mogelijk op het terrein tegenover Intratuin (zuidzijde Tijnjedijk).  

Inlichtingen: Peter de Haan, tel. 06-11592427. E-mail: dorpskerkhuizum@gmail.com . 

Ook informatie op:  https://www.dorpskerkhuizum.nl en https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum . 

Het enige waar we bang voor hoeven te zijn, is de angst zelf. (Franklin Delano Roosevelt)

After the floodis een multidisciplinaire muziektheaterproductie over angst en tegenspoed. Tegelijkertijd geeft deze opera een speels overzicht over 350 jaar vaderlandse geschiedenis.
 

Het werk wordt geproduceerd doorOpera Spanga en hetRosa Ensemble. 

After the floodis o.a. te zien op de vaste speellocatie van Opera Spanga, Spanga. 

After the floodpresenteert persoonlijke intieme geschiedenissen in de context van grootse maatschappelijke gebeurtenissen. Veel van de problemen van onze samenleving, een samenleving die verdrinkt in desinformatie door het digitale gewicht van het heden, zijn te wijten aan onwetendheid over de geschiedenis. Deze onwetendheid kan het vinden van de juiste oplossingen in de weg staan.
 

1672, het jaar dat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden wankelde doordat het werd aangevallen door krachten van binnen en buiten het land, is het startpunt van de reis waarin het publiek metgezel is van een beroemde schilder en zijn afstammelingen. Gedurende drieënhalve eeuw zie je de familieleden worstelen om hun hoofd boven water te houden, terwijl alles om hen heen in elkaar stort. 

De zes live gespeelde scenes zijn gecomponeerd door Floris van Bergeijk, Enrico Ferri, Jildou Bakker, Martijn Jongman, Wybe WiersmaenVlad Chleck. Op Van Bergeijk na, zijn zij allen student aan de conservatoria van Groningen, Zwolle en Tilburg. Het libretto is geschreven door de Amerikaanse schrijverJonathan Levi. Voorafgaand aan de intieme live gespeelde scenes zijn zes orkestrale intermezzo’s te horen. Deze symfonische werken volgen zowel de politieke als de culturele mars van de geschiedenis en zijn opgenomen door hetNoord Nederlands Orkest.

De cast bestaat uitItzel Medecigo,Klara Uleman,Merlijn Runia,Sinan Vural,David Visser,Sabra El Bahri Khatrien de actriceWivineke van Groningen. Het orkest bestaat uit o.a.Peter Jessen,Jeroen Kimman,Christian Smith,Marco DanesienGert van Veldhuizen. Er wordt in het Engels gezongen en in het Nederlands boventitelt. 

Crew: Tjalling Wijnstra, Mark van Nispen, Corina van Eijk, Pieter van Rooy, Tania Ballve Fernandez, Henk Post, Koen Keevel, Ewa Pradzynska, Ria Jongstra, Maya Schiffers, Jop van Gennip, Hella Merkenhof.