Welkom op de nieuwe FrieslandAgenda

Deel:


Fierljeppen, het wordt tegenwoordig veel gedaan als teambuilding, maar in Friesland doen ze het al eeuwen. Vooral boeren, om zich makkelijk door de landerijen te bewegen die veelal door sloten en slootjes van elkaar worden gescheiden. Zodat de koeien niet naar het land van de concurrent overlopen.

Het schijnt dat op 24 augustus 1767 de eerste officiële fierljepwedstrijd gehouden is in het dorpje Baard. Of het toen ook al fierljeppen genoemd werd is trouwens niet bekend.

Hoe dan ook, boeren gebruiken de polsstok niet meer voor hun boerenwerk, maar de sport is sinds 1767 niet meer verdwenen en alleen maar gegroeid. Jaarlijks worden nu tientallen wedstrijden georganiseerd. Gesprongen wordt van een houten springschans. Sloten en slootjes zijn verruild voor serieuze waterpartijen van soms wel 20 meter breed. Polsstokken zijn uitgegroeid tot enorme lengtes van soms wel twaalf en een halve meter, dit is ook de maximale lengte volgens de voorschriften. Deelnemers, zowel dames als heren, springen tot wel 20 meter ver. Om blessures te voorkomen wordt gelandt in een  zorgvuldig aangeharkt zandbed.

Het fierljeprecord staat op een kleine 22 meter. 21.68 meter om precies te zijn. Het staat sinds 11 augustus 2019 op naam van Nard Brandsma. Op de foto ziet u de toen onttroonde recordhouder Bart Helmholt.

De belangrijkste wedstrijdlocaties in Friesland zijn in de dorpen Winsum, It Heidenskip, Burgum, Buitenpost en de Friese stad IJlst.

Iedere fierljepwedstrijd is een genot om bij te wonen. Niet alleen vanwege het spektakel zelf maar ook omdat je voelt dat je deel uitmaakt van een lange traditie, eentje die teruggaat tot 1767.

Voor een compleet overzicht van de wedstrijddagen en tijden gaat u naar de website van de Frysk Ljeppers Boun (bond van Friese Fierljeppers).

Zomertentoonstelling van 18 juni tot en met 3 september, elke zaterdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur, in De Groate Kerk van St.-Jacobiparochie. Entree gratis.

Dak Gebint Verhaal – 11 Friese kerken 

In het novembernummer van 2021 maakten we er al melding van: in samenwerking met Stichting Alde Fryske Tsjerken belichten kunstschilder Hendrik Elings, fotograaf Baukje Venema en schrijver Eddy van der Noord elf kerken van de stichting van een heel andere kant. Het bijzondere project wordt op 12 juni in de Groate kerk van Sint Jacobiparochie gepresenteerd, dit met een prachtig in linnen uitgevoerd boek en een bijzondere expositie. Maar dat is nog niet alles …

Expositie en veiling

De expositie in de Groate Kerk is te zien op de zaterdagmiddagen van 13.00 uur tot 16.00 uur met ingang van 18 juni tot en met 3 september. Alle kunstwerken uit het boek (schilderijen en foto’s) worden er geëxposeerd, de toegang is gratis. Op zondagmiddag 4 september is om 15.00 uur de feestelijke slotbijeenkomst, waarbij iedereen van harte welkom is. Onderdeel van deze middag is een veiling van de kunstwerken, waarbij een deel van de opbrengst naar de stichting gaat. Kunstkenner, dichter en verhalenverteller Henk Dillerop zal fungeren als veilingmeester. Meer informatie over het hoe en wat van de veiling staat in een flyer die via de deelnemende kerken zal worden verspreid. Ook zal er via de site van de stichting melding van worden gemaakt. 

Lezingen in de elf kerken

De kunst komt naar u toe! De elf kerken krijgen in deze zomer bezoek van de drie kunstenaars. In alle deelnemende kerken zullen de schilderijen, foto’s en verhalen worden meegebracht en zullen de kunstenaars erover vertellen. Wat heeft Hendrik ertoe gebracht de kerk van bovenaf te schilderen, hoe heeft Baukje in het ‘donkere oerbos van de gebinten’ haar foto’s kunnen maken, welk bijzonder verhaal heeft Eddy over elke kerk verteld? De minilezingen worden georganiseerd in samenwerking met de Plaatselijke Commissies. Het zijn niet alleen kunstzinnige en informatieve lezingen, maar ook gezellige, die gepaard gaan met koffie, een glaasje wijn en een hapje. U bent van harte welkom!

Het routeschema van de tour: 26 juni (11.00 Wetsens en 15.00 Sibrandahûs ), 10 juli (11.00 Bornwird en 15.00 Holwerd), 24 juli (11.00 Haskerdijken  en 15.00 Goingarijp), 7 augustus (11.00 Katlijk en 15.00 Buitenpost), 21 augustus (11.00 Cornjum en 15.00 Sint Annaparochie) en 4 september 15.00 Sint Jacobiparochie

'Tsjerkepaad' en de expositie 'Onderweg naar Arcadia' van David van Kampenin de Dorpskerk Huizum, Leeuwarden,van 2 juli tot en met 10 september 2022, elke zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur.

De Dorpskerk Huizum is ook dit jaar weer open voor 'Tsjerkepaad'. Er is dan ook weer een interessante expositie. Op de vermelde zaterdagmiddagen bent u als bezoeker van onze oude - maar zeer fraaie kerk - van harte welkom.

Deze zomer exposeert de beeldend kunstenaar David van Kampen in de Dorpskerk. De opening van de expositie zal - tegelijk met de start van 'Tsjerkepaad 2022' - op 2 juli 2022 plaatsvinden.David van Kampen werd geboren in Leeuwarden. Aan de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam volgde hij de opleidingen tot beeldhouwer en tot kunstschilder.In Leeuwarden kennen we van hem het beeld van de handen klappende veehouders.Niet minder bekend werd hij met het beeld De Tuinder bij de Huizumer brug. In vele van zijn schilderijen is de beeldhouwer te vinden. Denk bijv. aan de schilderijen die hij maakte van het Wad, alle met reliëf.Dit zijn de schilderijen waarmee hij veel bekendheid kreeg. Maar er zijn ook andere.Geraakt door alle ellende in Midden-Europa in de jaren negentig maakte hij werken die niet bekend raakten. Ze werden zelfs nog nooit geëxposeerd.Maar nu zich helaas dezelfde ellende voordoet is het tijd de werken alsnog te exposeren.De titel " Onderweg naar Arcadia" spreekt voor zich. Indrukwekkende beelden van vluchtelingen.

De expositie 'Onderweg naar Arcardia’ wordt mede mogelijk gemaakt door FGD Assurantiën. De toegang is gratis. U bent van harte welkom.Gratis parkeren is mogelijk op het terrein tegenover Intratuin (zuidzijde Tijnjedijk).  Inlichtingen:  dorpskerkhuizum@gmail.com .  Meer informatie op:  https://www.dorpskerkhuizum.nl en https://www.facebook.com/dorpskerkhuizum

Wie Friesland ook maar een klein beetje kent, kent het Skûtsjesilen. Een reeks zeilwedstrijden met zeiltjalken die ook wel Skûtsjes worden genoemd. Er zijn eigenlijk twee Skûtsje-evenementen. Die van de SKS en die van de IFKS. De eerste heet voluit "Sintrale Kommisje Skûtsjesilen" en de tweede "Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen". De eerste houdt er meer regels op na als het gaat om de authentieke eigenschappen van het schip waar mee gevaren wordt. De eerste zijn de raspaarden en de tweede zijn iets minder streng in de leer als het gaat om de eigenschappen van het schip.

Als toeschouwer merk je daar niets van. Zowel bij de SKS als bij de IFKS zie je tientallen Skûtsjes jaarlijks met elkaar strijden om de roem en de eer. Dit doen ze al sinds de jaren twintig van de negentiende eeuw. Dus al bijna tweehonderd jaar. Het is een mooi schouwspel. Zeker als er een stevige bries staat. Het moet al erg hard waaien voordat de Skûtsjebemanningen er de brui aan geven. 

De Skûtsjes strijden op meerdere wateren in Friesland met elkaar. Eigenlijk doen ze alle Friese meren aan en het IJsselmeer. Bijzonder is ook de wedstrijd op de Wijde-Ee nabij De Veenhoop. Dat is een relatief smal water. Dus als je daar aan de wal staat te kijken kun je de Skûtsjes bij tijd en wijle bijna aanraken als ze voorbij laveren.

Hoe dan ook, een zomer in Friesland is niet compleet zonder een bezoek aan het Skûtsjesilen. Voor het gemak zetten we hieronder de twee agenda's. Ze sluiten perfect op elkaar aan, dus drie weken aaneengesloten kans om live het Skûtsjesilen mee te maken.

Agenda SKS

30 juli 2022, Grou, Bij De Tynje

01 augustus 2022, De Veenhoop, Bij Ie-Sicht

02 augustus 2022, Earnewâld, Sânemar

03 augustus 2022, Terherne, Vanaf de pier

04 augustus 2022, Langweer, Vanaf het strand van het dorp

05 augustus 2022, Elahuizen, Langs de oever van het dorp; Mardyk

06 augustus 2022, Stavoren, Vanaf de IJsselmeerdijk

08 augustus 2022, Woudsend, Vanaf de Indyk

10 augustus 2022, Lemmer, Vanaf de pier bij het strand

11 augustus 2022, Lemmer, Vanaf de pier bij het strand

12 augustus 2022, Sneek,Vanaf het Starteiland

Agenda IFKS

13 augustus 2022, Hindeloopen

14 augustus 2022, Stavoren

15 augustus 2022, Heeg

16 augustus 2022, Sloten

17 augustus 2022, Rustdag of inhaalwedstrijd(en) bij Echtenerbrug

18 augustus 2022, Echtenerbrug

19 augustus 2022, Lemmer

20 augustus 2022, Lemmer (finale)

Het enige waar we bang voor hoeven te zijn, is de angst zelf. (Franklin Delano Roosevelt)

After the floodis een multidisciplinaire muziektheaterproductie over angst en tegenspoed. Tegelijkertijd geeft deze opera een speels overzicht over 350 jaar vaderlandse geschiedenis.
 

Het werk wordt geproduceerd doorOpera Spanga en hetRosa Ensemble. 

After the floodis o.a. te zien op de vaste speellocatie van Opera Spanga, Spanga. 

After the floodpresenteert persoonlijke intieme geschiedenissen in de context van grootse maatschappelijke gebeurtenissen. Veel van de problemen van onze samenleving, een samenleving die verdrinkt in desinformatie door het digitale gewicht van het heden, zijn te wijten aan onwetendheid over de geschiedenis. Deze onwetendheid kan het vinden van de juiste oplossingen in de weg staan.
 

1672, het jaar dat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden wankelde doordat het werd aangevallen door krachten van binnen en buiten het land, is het startpunt van de reis waarin het publiek metgezel is van een beroemde schilder en zijn afstammelingen. Gedurende drieënhalve eeuw zie je de familieleden worstelen om hun hoofd boven water te houden, terwijl alles om hen heen in elkaar stort. 

De zes live gespeelde scenes zijn gecomponeerd door Floris van Bergeijk, Enrico Ferri, Jildou Bakker, Martijn Jongman, Wybe WiersmaenVlad Chleck. Op Van Bergeijk na, zijn zij allen student aan de conservatoria van Groningen, Zwolle en Tilburg. Het libretto is geschreven door de Amerikaanse schrijverJonathan Levi. Voorafgaand aan de intieme live gespeelde scenes zijn zes orkestrale intermezzo’s te horen. Deze symfonische werken volgen zowel de politieke als de culturele mars van de geschiedenis en zijn opgenomen door hetNoord Nederlands Orkest.

De cast bestaat uitItzel Medecigo,Klara Uleman,Merlijn Runia,Sinan Vural,David Visser,Sabra El Bahri Khatrien de actriceWivineke van Groningen. Het orkest bestaat uit o.a.Peter Jessen,Jeroen Kimman,Christian Smith,Marco DanesienGert van Veldhuizen. Er wordt in het Engels gezongen en in het Nederlands boventitelt. 

Crew: Tjalling Wijnstra, Mark van Nispen, Corina van Eijk, Pieter van Rooy, Tania Ballve Fernandez, Henk Post, Koen Keevel, Ewa Pradzynska, Ria Jongstra, Maya Schiffers, Jop van Gennip, Hella Merkenhof. 

De Friese Waterlinie is een verdedigingslinie die van Kuinre (aan de voormalige Zuiderzee), door beekdalen van de rivieren Linde en de Tjonger (Zuidoost-Friesland), richting Frieschepalen loopt. De linie, ooit opgericht om de Spanjaarden tegen te houden, beschermde Friesland in het Rampjaar 1672/73 tegen de Münsterse bisschop Bernhard von Galen en zijn Franse hulptroepen toen het gebied onder water werd gezet. De linie is eind vorige eeuw deels hersteld door een aantal voormalige schansen weer zichtbaar te maken in het landschap. Langs de linie zijn wandel-, fiets- en autoroutes uitgezet.   Meindert Schroor (Harlingen, 1955), studeerde sociale geografie aan de RU Groningen (1972-1979). Hij is tegenwoordig zelfstandig sociaalgeografisch en historisch onderzoeker in Leeuwarden en tegelijk portefeuillehouder van de cultuurhistorie van de Waddenacademie. Schroor publiceerde sinds 1976 veel populair-wetenschappelijke boeken en artikelen, vooral over het landschap, de waterstaat, de cartografie, de economie, de demografie en over de geschiedenis van steden in Fryslân en Groningen. Verscheidene publicaties van Schroor hebben een prijs gewonnen.   Samen met zijn vrouw Klazien Schroor-Dijkstra heeft Schroor in Leeuwarden een eigen geografisch- en historisch onderzoeksbureau, Varenius.   Deze lezing wordt gehouden in het kader van de jaarlijkse Maand van de Geschiedenis. In 2022 staat het thema Wat een ramp! centraal.   De lezing is gratis bij te wonen. Wel vragen we je een kaartje te reserveren in verband met de zaalcapaciteit.