Deel:

Lezing Ron Blom: Provinciale Arbeiders- en Soldatenraad tijdens WO I in Frieslan - Leeuwarden - 05 oktober 2017 - 19:30 uur

© Tresoar

De radicale socialistische en anarchistische beweging richtte aan het eind van de Eerste Wereldoorlog soldaten- en arbeidersraden op (naar het voorbeeld in Rusland en Duitsland). Plaatselijke activisten startten een Leeuwarder arbeiders- en soldatenraad die deel uitmaakte van de Friese Arbeiders- en Soldatenraad. Aan bod zullen komen de betrokken afdelingen van de Internationale Anti-Militaristische Vereniging (IAMV), de lokale anarchisten en de plaatselijke communistische groep. Dit alles tegen de achtergrond van de toenemende mobilisatiemoeheid gedurende de Eerste Wereldoorlog en de groeiende populariteit van het Dienstweigeringsmanifest. Bovendien liet men zich daarbij inspireren door de Russische Revolutie van honderd jaar geleden. Zelfs socialistenleider Troelstra raakt in november 1918 in de ban van het revolutievirus. De plaatselijke autoriteiten hielden deze onruststokers angstvallig in de gaten.

Ron Blom is werkzaam bij het Stadsarchief Amsterdam en publiceerde onlangs zijn boek: "De oorlog, voor het volk een tragedie. De Provinciale Arbeiders- en Soldatenraad tijdens de Eerste Wereldoorlog in Friesland." Voor en na de lezing is het mogelijk het boek te kopen. De prijs bedraagt 17 euro. Deze lezing wordt georganiseerd in het kader van Maand van de Geschiedenis. Prijs € 5.00 (inclusief koffie/thee). Opgave per email bij info@tresoar.nl of telefonisch 058-7890740 of 7890792

Details van dit evenement

Evenement: Ca. 1 1/2 uur | Kosten: 5 Euro
Aanmelden: Via website | Per email | Telefonisch | Vooraf inschrijven
Locatie: Tresoar | Boterhoek 1 | 8911 DH Leeuwarden
Organisatie: Tresoar | 058 789 0789 | Info@Tresoar.nl | Website

ToeristenkaartFryslân

Hieronder ziet u de ToeristenkaartFryslân. Deze kaart zoomt automatisch in op de plaats waar bovenstaand evenement plaatsvindt. ToeristenkaartFryslân biedt u aanvullende cultuurhistorische informatie over de betreffende plaats en de omgeving. Wilt u de ToeristenkaartFryslân in uw eigen website opnemen neem dan contact op met DeeEnAa via info@deeenaa.nl.