Deel:

SLAUERHOFF LEZING door Gerrit Jan Zwier - Leeuwarden - 05 oktober 2017 - 20:00 uur

© Peter Popken

Jaarlijks houdt een prominente Nederlander in de Dorpskerk Huizum te Leeuwarden de Slauerhoff Lezing. Op 5 oktober a.s. gebeurt dat door auteur Gerrit Jan Zwier die ruim 50 boeken op zijn naam heeft staan. Hij houdt deze avond een geheel herziene en uitgebreide editie ten doop van zijn Slauerhoffboek Alleen voor Friesland heb ik nog een zwak. Het eerste exemplaar van dat boek wordt uitgereikt aan Geert Mak en zijn echtgenote Mitsie Ruiter die in de Slauerhoffpastorie te Jorwert gaan wonen. Naast de lezing over de beroemde dichter (ook wel ‘de Friese kosmopoliet’ genoemd) is er een bijzonder muzikaal optreden door het koor Illumina. Dirigent Jan Verbogt heeft namelijk apart voor deze gelegenheid een vierstemmig muziekstuk gecomponeerd, dat ontleend is aan gedichten van Slauerhoff (o.a. Alleen in mijn gedichten kan ik wonen). Na deze primeur zal Peter de Haan, voorzitter van de Dorpskerk, uit de doeken doen welke culturele evenementen de Dorpskerk in 2018 met het oog op LF2018 allemaal rond Slauerhoff gaat organiseren met als verbindend motto Slauerhoff: BACK in town! Ook zal Zwier de nieuwe editie van zijn boek (uitgeverij Bornmeer) signeren dat stilstaat bij de Leeuwarder en Friese roots van Slauerhoff. De lezing –toevallig op Slauerhoffs 81e sterfdag- begint op 5 oktober om 20:00 u. De toegangsprijs is € 5,00. Vol is vol. Parkeren tegenover Intratuin (zuidkant Tijnjedijk).

Het is voor het eerst dat de Slauerhoff Lezing over de naamgever zelf gaat. Jan Jacob Slauerhoff wordt algemeen gezien als een van Nederlands grootste dichters en schrijvers. Met zijn avontuurlijke en dwarse instelling is hij voor velen een inspiratiebron geweest, en hij is dat nog steeds. De relatie tussen Slauerhoff en de Dorpskerk is gelegen in zijn langste gedicht (In Memoriam Patris), dat gaat over Slauerhoffs vader en diens begrafenis in Huizum.

Gerrit Jan Zwier, in Leeuwarden geboren op 26 januari 1947, zal uitvoerig stilstaan bij Slauerhoffs relatie tot Friesland: het is zonder meer waar dat een aantal van zijn mooiste verzen een Friese achtergrond heeft. Maar hoe liet hij zich over zijn geboortegrond uit? En hoe dachten belangrijke Friese auteurs over hun collega? In Alleen voor Friesland heb ik nog een zwak draait alles om de connectie tussen de ‘Rimbaud van Leeuwarden’ en het Friese vaderland. Naast dit Friese aspect zal Gerrit Jan Zwier, die als antropoloog en reisauteur gespecialiseerd is in noordelijke gebieden en diverse andere publicaties over Slauerhoff op zijn naam heeft staan, nader ingaan op de betekenis van Slauerhoff voor hem persoonlijk. Niet voor niets bevonden diens Verzamelde gedichten zich in zijn rugzak toen hij als negentienjarige voor een half jaar naar Scandinavië vertrok.

Details van dit evenement

Evenement: 2,5 uur | Kosten: 5,00
Locatie: Dorpskerk Huizum | Huizum Dorp 76 | 8934BS Leeuwarden
Organisatie: cultureel centrum Dorpskerk Huizum | 0582887288 | padehaan25@hotmail.com | Website

ToeristenkaartFryslân

Hieronder ziet u de ToeristenkaartFryslân. Deze kaart zoomt automatisch in op de plaats waar bovenstaand evenement plaatsvindt. ToeristenkaartFryslân biedt u aanvullende cultuurhistorische informatie over de betreffende plaats en de omgeving. Wilt u de ToeristenkaartFryslân in uw eigen website opnemen neem dan contact op met DeeEnAa via info@deeenaa.nl.