FrieslandAgenda, powered by AgendaConnect, Haal meer uit je evenement!
Powered by AgendaConnect

Deel:

Lezing door Prof. Yme Kuiper. - Nij Beets - 14 april 2019 - 14:30 uur

©

Prof. Yme Kuiper: Tussen Recht voor Allen en Verlosser schap: het charisma van Ferdinand Domela Nieuwenhuis  In 1919 overleed Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Hij was waarschijnlijk de belangrijkste grondlegger van het socialisme in Nederland. Voor onze streek heeft Domela Nieuwenhuis een bijzondere betekenis. Hij bezocht Nij Beets meermalen. Vaak om stakingen toe te spreken. Het kiesdistrict Schoterland (waarbinnen Opsterland ligt) koos Domela Nieuwenhuis in 1888 in de Tweede Kamer. In zijn eerste toespraak in de kamer vroeg hij aandacht voor de wantoestanden in Nij Beets.  In dit jaar vinden in Fryslân op tal van plaatsen activiteiten plaats rond Domela Nieuwenhuis. Professor Yme Kuiper opent deze middag ook de expositie over Domela in het Damshûs. Prof. dr. Yme Kuiper is emeritus-hoogleraar aan de RU Groningen. Hij bekleedde een bijzondere leerstoel "Historische buitenplaatsen en landgoederen" en een bijzondere leerstoel "Historische antropologie en Antropologie van religie". Hij publiceerde meerdere artikelen over Ferdinand Domela Nieuwenhuis en was betrokken bij de verschijning van aantal boeken over hem.  

Details van dit evenement

Evenement: 2 uur | Kosten: €6,00
Aanmelden: Ter plaatse |
Locatie: Openluchtmuseum it Damshûs | Domela Nieuwenhuisweg 59 B | 9245VC Nij Beets