Filosofielezing: Democratie, populisme en vrijheid van meningsuiting
FrieslandAgenda, Publiek platform voor Evenementen en Uitgaan in Friesland

Filosofielezing: Democratie, populisme en vrijheid van meningsuiting - Drachten - 19 september 2019 - 19:30 uur

© Jos de Mul (foto Michelle Muus)

Spreker is Jos de Mul, een landelijk en internationaal zeer gerespecteerd filosoof. De lezing wordt gehouden in het kader van het zevende Cultuurhistorisch jaar in Smallingerland met als thema: Media, onder de titel ‘Van ganzenveer tot i-Pad’. De avond wordt georganiseerd door het Filosofisch Café Drachten in samenwerking met Smelne’s Erfskip. Populisme en media Sinds het begin van het millennium heeft het populisme wereldwijd een grote vlucht genomen. Populisten zijn er in vele soorten en maten, maar wat ze allemaal delen is demagogische stijl van politiek bedrijven met behulp van beledigende woorden, persoonlijke aanvallen en verdachtmakingen. Dat draagt in belangrijke mate bij aan de verruwing van de omgangsvormen. Nederland is daarop geen uitzondering en volgens onderzoek van I&O Research is die verruwing een van de grootste zorgen van de Nederlandse bevolking. Demagogie – het in beweging brengen van het volk met retorische middelen – maakt een politicus nog niet noodzakelijk tot een populist. Demagogie is eigen aan democratie. Iedere politicus doet immers zijn best om kiezers voor zijn standpunten te winnen, en dan is een zekere mate van ronkende retoriek onvermijdelijk. Dat gold al voor de directe democratie in het klassieke Athene en dat is er niet minder op geworden in het tijdvak van de massamedia. Het hedendaagse populisme kan echter niet goed begrepen worden zonder daarbij de rol van het internet en met name sociale media als Twitter en Facebook in ogenschouw te nemen. Deze nieuwe media hebben het politieke landschap in een aantal opzichten ingrijpend getransformeerd. In zijn lezing zal Jos de Mul ingaan op deze transformatie en de implicaties daarvan voor onze parlementaire democratie, vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. Over de spreker Prof.dr. Jos de Mul is hoogleraar wijsgerige antropologie aan de Erasmus School of Philosophy. Daarnaast was hij gasthoogleraar en fellow in o.a. in Ann Arbor, Princeton, Shanghai en Kyoto en winnaar van de Praemium Erasmianum en de Socrates Wisselbeker. Zijn boeken – waaronder De tragedie van de eindigheid(1993), Het romantische verlangen in (post)moderne kunst en filosofie (3de druk 2007), Cyberspace Odyssee (6de druk 2010) en De domesticatie van het noodlot (5de druk 2015) zijn in meerdere talen vertaald. In 2014 schreef hij het Essay van de Maand van de Filosofie: Kunstmatig van nature. Onderweg naar Homo sapiens 3.0 (Uitgeverij Lemniscaat) en in 2017 publiceerde hij Paniek in de polder. Polytiek in tijden van populisme (Uitgeverij Lemniscaat). Dit jaar verscheen Breng mij die horizon! Filosofische reisverhalen (Uitgeverij Boom). Behalve wetenschappelijk werk publiceert hij ook regelmatig essays voor een breder publiek, onder meer in Trouw, Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer. Veel van zijn werk kan worden geraadpleegd op zijn website www.demul.nl

Details van dit evenement


Deel:

-

-


Evenement: ca 1.5 uur | Kosten: €4.00
Aanmelden: Ter plaatse |
Locatie: Doopsgezindekerk, | Zuiderbuurt 26 | 9203ZP Drachten
Contact en overig: Website